Atteikuma veidlapa

Atteikuma veidlapa

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.

SIA “ENR Group plus” VRN 44103135116

Rīga, Dzeņu iela 8 - telpa 76, LV-1021

Tālr:; +371 25884883

info@zooshop.online

Es,
_________________________________(patērētāja vārds un uzvārds)_________________________________
________________________________________(patērētāja adrese)______________________________________

paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādu preču iegādi:

_______________________________________(preces nosaukums)_______________________________________
_____________(saņemšanas dokumenta (čeka vai pavadzīmes) numurs un datums)_____________

Patērētāja paraksts: (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

Datums: